Doc Voluntats Anticipades

Adjunts:
AdjuntDescripcióMida (Kb)
Descarregar aquest arxiu (1-Model-DVA.pdf)Model de DVA 245 kB
Descarregar aquest arxiu (2-INDICACIONS-ÚTILS-PER-FER-DVA.pdf)Indicacions útils per fer el DVA 177 kB
Descarregar aquest arxiu (3-ANNEX_Demència.pdf)Annex Demències DVAAnnex Demències DVA278 kB
Descarregar aquest arxiu (4-Indicacions-Annex-Demències .pdf)Indicacions Annex Demències Indicacions Annex Demències 302 kB
Descarregar aquest arxiu (5-Parlem-ne-CAT-s.pdf)Parlem-neParlem-ne 4152 kB
Descarregar aquest arxiu (6-dipticDMDAjBarcelona.pdf)Diptic DMD Ajuntament de Barcelona 228 kB
En el Document de Voluntats Anticipades (DVA) -conegut genèricament com Testament Vital- vostè expressa la seva voluntat sobre les atencions mèdiques que desitja o no desitja rebre en cas de patir una malaltia irreversible o terminal, que li hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix.
Vostè pot realitzar el seu propi document amb les indicacions i raonaments que consideri pertinents, sempre que estiguin dins del marc legal.
 
SITUACIÓ LEGAL
Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a regular aquest dret a través de la llei 21/2000 de 29 de desembre.
Totes les autonomies tenen regulada per llei aquest document que s’anomena Instruccions Prèvies, Voluntats Anticipades i Manifestacions Anticipades de Voluntat.
 
En totes les comunitats autònomes hi ha un Registre oficial de Document de Voluntats Anticipades.
A tot l’estat està regulat per la llei 41/2002 de 14 de noviembre.